Claudicatio

Fysiotherapie bij Etalagebenen

Etalagebenen zijn het gevolg van vernauwingen in de slagaders die naar of in de benen lopen. Er kan dan minder bloed met zuurstof naar de spieren van de benen worden vervoerd. Na een eindje lopen kan door zuurstoftekort pijn in het been ontstaan. Men moet steeds vaker stilstaan om de pijn te laten wegzakken. Het lijkt of men in de etalage van een winkel staat te kijken maar men neemt noodgedwongen rust.

Looptherapie
Reserveslagaders kunnen de functie van de slagaders voor een deel overnemen. Lopen verbetert de doorbloeding van deze reserveslagaders. De spieren krijgen meer zuurstof en de loopafstand wordt groter. Het trainen van deze vaten wordt gedaan met gesuperviseerde looptherapie.
Om pijnklachten te vermijden, gaan veel mensen inefficiënt lopen. Dit kost extra energie en zuurstof en er is een grotere kans op blessures. Onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt een oefenprogramma opgesteld waarbij de looptechniek wordt verbeterd, en ook fietsen, spierversterkende oefeningen en conditieverbetering. Ter ondersteuning van de therapie worden vragenlijsten afgenomen en een loopbandtest. Na een intensievere periode zal de begeleiding afnemen en wordt er meer zelfstandig getraind.

De behandeling wordt door de verzekering vergoed uit het basispakket maar kan ook aangevuld worden uit het aanvullende pakket. Meestal duurt het traject een jaar.

We zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:
https://etalagebenen.nl/nl
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/behandeling-vernauwde-beenslagader
https://harteraad.nl/wpcontent/uploads/2018/03/HV_Etalagebenen-1.pdf