Longrevalidatie – COPD – COVID

Fysiotherapie bij longklachten

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een aandoening aan de longen en luchtwegen die bij zo’n 615.000 mensen in Nederland voorkomt. Ontstekingen in de longen zorgen voor beschadigingen waardoor de patiënt te maken krijgt met onder andere benauwdheid, kortademigheid en overmatige slijmvorming. Dit geeft problemen in de dagelijkse bezigheden zoals traplopen, was draaien en tuinieren. De (gecertificeerde) fysiotherapeut kan u helpen om beter om te gaan met de symptomen en uw algemene gezondheid te verbeteren zodat u minder hinder ervaart tijdens in uw dagelijkse leven. In onze praktijk wordt in groepsverband getraind waarbij aandacht is voor de persoonlijke doelen van de patiënt.

Revalidatie na Corona

Mensen die zijn genezen van corona hebben soms te maken met langdurige aanhoudende klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies, verlies in spierkracht en benauwdheid. Zij zijn door het virus soms zodanig achteruit gegaan dat fysiotherapie (en andere zorgvormen zoals ergotherapie) noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen. Door uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg (maximaal 50 behandelingen voor fysiotherapie- en oefentherapie in de eerste zes maanden).