Psychosomatische klachten

Fysiotherapie bij Psychosomatische klachten

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stress gerelateerde klachten, onbegrepen pijnklachten en specifieke chronische klachten. Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd.

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met een verstoring in de balans: de belasting en de belastbaarheid zijn niet meer in evenwicht. Die verstoring in de balans kan van zowel lichamelijke als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan: fysiek (te) zwaar werk, (te) hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen enzovoort. Houden deze omstandigheden te lang aan dan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en klachten kunnen ontstaan. Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.